Aan en afmelden

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Maarten Hövels
Bolksmaten 32
7595 CE Weerselo
ledenadministratie@wevo70.nl

Aanmelden:
Vanaf 4 jaar kun je al actief zijn bij Wevo’70 en daarna je leven lang: van Volleybalspeeltuin tot recreatief lid!! Heb je belangstelling om te gaan volleyballen bij Wevo’70, informeer hierover bij de volgende personen:

Volleybalspeeltuin/mini’s:
Wendy Kok tel 06-23024554 of e-mail: vbalspeeltuin@wevo70.nl of minis@wevo70.nl
Jeugd:
jeugd@wevo70.nl
Senioren:
tc@wevo70.nl
Recreanten:
Kelly Zwiers
info@wevo70.nl

Je kunt je aanmelden als lid door een aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier kun je, in pdf-format, downloaden via de volgende link: Aanmeldingsformulier Wevo’70, print dit, vul het volledig in (incl. handtekening) en lever het in bij Maarten Hövels.
Aanmeldingen gelieve vóór 1 september inleveren.

Contributie Wevo’70 – Seizoen 2022/2023
De contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023 zijn als volgt:
Senioren 285 euro
Senioren (alleen trainen) 180 euro
Toeslag DS1 10 euro
t/m 15 jaar 225 euro
t/m 17 jaar 245 euro
Mini’s 160 euro
Recreanten 200 euro
Recreanten (alleen trainen) 125 euro
Extra trainen 40 euro
Volleybalspeeltuin 100 euro

Bedragen zijn inclusief Nevobo bijdragen voor lidmaatschap en competitie.

Langdurig geblesseerden
Als een speler meer dan 3 maanden is uitgeschakeld krijgt een speler tot maximaal de helft van zijn contributiebedrag terug. Dit bedrag wordt teruggestort op de rekening van de speler. (een speler betaalt het hele jaar, aan het einde van het seizoen wordt gekeken welke spelers recht hebben op teruggave van contributie).
Bijvoorbeeld: 
Senior lid is geblesseerd, zij/hij betaalt 285 euro contributie voor een jaar. Dit wordt volledig geïncasseerd, aan het einde van het seizoen zal de speler dan 142,50 euro terugkrijgen.

Tijdig afmelden
Afmelden voor het volgende seizoen moet vóór 1 juni, schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie. Wanneer je je later afmeldt, wordt de volledige contributie geïncasseerd.

Overige wijzigingen
Als je persoonlijke gegevens veranderd zijn, willen we dat graag weten. Adreswijzigingen, maar ook wijziging van telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer kunnen schriftelijk of per e-mail  worden doorgegeven aan de ledenadministratie.