Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

This disclaimer shall apply:

 • The owner: the owner of the website;
 • Use: all possible actions;
 • You: the user (visitor) of the website;
 • The content: all website content;
 •  

  The following applies to the page you are currently viewing. By viewing/using this page you agree to this disclaimer.

  • The content is produced by the owner with the utmost care, however, the owner takes no liability for any possible inaccuracies displayed.
  • The owner is not responsible for content in files linked to and/or websites referred to by this website.
  • Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringe intellectual property rights.
  • Permission to use the displayed content or parts thereof in public places can only be obtained through written request to us.
  •