Bedankje en update over trainingen en vorderingen van onze B-jeugd

I

In september 2018 zijn de trainingen begonnen op de dinsdagavond voor alle B-jeugd van
Wevo70. Regelmatig bijgestaan door een ouder, is de groep van 20/25 meisjes toch behoorlijk fors en ook complex door het niveauverschil.

De huidige trainer, Ron de Jong, wil dan ook via dit bericht de ouders bedanken die hem tijdens de eerste trainingen hebben geholpen. Respect voor m.n. alle vrijwilligers die bij onze vereniging ieder hun inzet hebben om speelsters te begeleiden en verder te helpen in het volleybal.

Extra trainer

Maar: er kwam een moment voorbij in november 2018 dat Gilbert Wennink tijdens de dinsdagtraining even kwam kijken. Gilbert, die op de tribune zat, werd gevraagd door Ron even ook een handje te helpen bij een laatste oefening. Eigenlijk toen, in 2 minuten, hebben Gilbert en Ron besproken vanaf dat moment samen de schouders eronder te zetten. Dat betekent voor alle B-jeugd dat Gilbert de extra trainer zal zijn de komende tijd.

Voordeel
Grote voordeel nu voor eenieder is, doordat er 2 velden zijn, we kunnen splitsen. Bijv veld 1 partij vormen, veld 2 kleine groepjes werken aan techniek, oefeningen in 2- of 3-tallen waarbij de meisjes beter de aandacht krijgen als voorheen. Gilbert en Ron willen bereiken dat de meisjes zich vertrouwd voelen, maar ook dat ze zich ontwikkelen tot betere volleybalsters, nu er iedere week dezelfde trainers voor de groep staan.
 
Aandachtspunten
Volgende volleybal gerelateerde handelingen hebben tot nu toe de meeste aandacht gehad.
 –  Verbeteren van het serveren: bal gaat van P1 naar P1 of P5 naar P5, we willen serveren met de hoogste snelheid en benutten de langste lijn in het veld. Meisjes serveren float waarbij de bal Voor het lichaam met open hand hard en zeker kort geslagen wordt op de evenaar van de bal.
 –  Pass: we verdedigen zowel rechts als links van het lichaam, waarbij getracht wordt altijd de bal voor je lichaam te raken. Middels een 3-step beweging schuin naar voren of naar achteren. Tevens letten we op de stand van de voeten, laag bij grond, armen stil enz. Belangrijkste bij de pass: herken de balbaan en absoluut geen beweging of onnodige stappen voordien! Vervolgens uit de balbaan stappen en de bal raken.  
 – Duik/rol: specifiek in 2 trainingen in december veel aandacht aan gegeven. Techniek: hoofdzaken Maximaal gaan voor de bal. Bal spelen voordat je op de grond ligt. Tijdens de beweging naar de grond dient meestal het rechterbeen licht NAAST het lichaam geplaatst te worden, zodat het de buik niet raakt. Blessurepreventie: wegglijden naar voren over de romp/buik waarbij beide handen eindigen naar achteren (dus geen pancake).
 
Komende maanden gaat de B-jeugd zich toeleggen op blok m.n. stand van de voeten en de loop van binnen naar buitenkant. En aan de aanval; van buiten inlopen, slaan vanuit de pols.

Goede ontwikkelingen
Gilbert en Ron proberen iedereen de nodige aandacht te geven, ondanks dat de groep
behoorlijk groot blijft. Van de speelsters wordt gevraagd om te proberen steeds weer
het geleerde ook toe te passen. Beide trainers zien meerdere goede ontwikkelingen
bij de meisjes, maar weten ook dat soms geduld erbij hoort. Acceptatie binnen de groep
en respect voor elkaar zijn voor de trainers erg belangrijk.
April/Mei kunt U een volgend bericht verwachten over de B-jeugd van Wevo70.