Een greep uit de zaken die besproken zijn op de jaarvergaderingen

vergaderhamerAfgelopen woensdag zijn de jaarvergaderingen gehouden. Na een geslaagd ouder-kind toernooi (zie ook onze Facebookpagina voor de foto’s) werden de vergaderingen voor eerst de jongste jeugd en daarna de rest van de leden gehouden. Hieronder een aantal zaken die besproken zijn.

  • Er zijn gelukkig vele succesvolle acties geweest waarmee leuke bedragen zijn opgehaald. Hier willen we graag alle leden die hieraan hebben meegewerkt voor bedanken!!
  • Met het bestuur zijn we al een tijdje bezig met het creëren van twee permanente beachvelden. We hebben op dit moment een mooie plek met het Wevo’70 Kuilman Bouw Beach Court, maar dit is helaas geen permanente plek, gezien de plannen voor het centrum. Inmiddels hebben voorzitter Tom en penningmeester Robert goeie gesprekken gevoerd met de gemeente, waardoor de gemeente ook enthousiast is geraakt. Er zijn al enkele plekken aangedragen, maar er is hier nog geen definitieve keuze voor gemaakt. Omdat dit allemaal goed te kunnen realiseren, willen we hiervoor een commissie in het leven roepen.
  • Volgend jaar gaan we een zogenaamd Scheidsrechterscafé houden, hiermee worden de jeugdleden spelenderwijs opgeleid. Verder willen we er naar toe dat meer leden de ‘volleybalscheidsrechter 2’ diploma halen. Uiteraard volgt hierover meer informatie in het nieuwe seizoen.
  • Daarnaast hadden we nog de huldigingen van de kampioensteams. Dit jaar geen senioren team, maar wel een recreantenteam,  Recreanten A. Verder was er ook nog een huldiging voor Meisjes A2, B1, B2 en C1.
  • De beker van verdienste is dit jaar uitgereikt aan Laurens Spijker. Laurens is inmiddels 10 jaar trainer bij Wevo ’70 en heeft in deze jaren veel voor de vereniging kunnen betekenen. Zo heeft hij onder andere dames 2 liefst twee klassen omhoog gebracht en is hij de ‘vaste’ trainer van Heren 2. Daarnaast is hij ook nog af en toe ingezet als speler van Heren 1 (en 2).
  • Helaas hebben we deze jaarvergadering ook afscheid moeten nemen van een bestuurslid, namelijk Kelly Zwiers. Kelly zit sinds 2008 in het bestuur en is inmiddels een bekend gezicht binnen de vereniging, voornamelijk bij de Jeugd. De Jeugd was Kelly’s afdeling waar ze zich met veel plezier al die jaren voor heeft ingezet. De taken zijn inmiddels overgenomen door Karien Geerds en Anne Velthuis. Zij hebben het afgelopen seizoen al meegelopen met Kelly en ze zijn klaar gestoomd om het vervolgens zonder Kelly te kunnen ! Kelly is daarom ook tijdens de jaarvergadering even in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en een foto lijst met vele foto’s J!

Tijdens de rondvraag van de jaarvergadering is er door Marlon Snijders nog een oproep gedaan voor hulp op het CSI in Geesteren op 9 juli. Die herhalen we hier graag!! Wil/kun je helpen, meld je dan bij haar!!! Dat kan via een mail naar: marlonsnijders@hotmail.com

Voor foto’s van ouder/kind toernooi en de jaarvergaderingen: kijk op onze Facebookpagina: facebook.com/wevo70