Jaarvergadering: Positieve ontwikkelingen bij Wevo’70!

Op de jaarvergadering van Wevo’70, die dinsdagavond in thuishaven ’t Trefpunt is gehouden, kon het bestuur ondanks een lastig jaar toch vooral positieve ontwikkelingen melden. Zo zit het aantal mini’s in de lift en is een eerste stap gezet voor een samenwerking met UD Weerselo.

Na een periode van dalende aantallen bij de jeugd, zit die afdeling sinds een paar jaar weer in de lift. Mede dankzij de enkele jaren geleden opgezette Volleybalspeeltuin, de eerste speelse kennismaking van de jongste jeugd met volleybal, heeft Wevo’70 weer meerdere miniteams, bezet door zo’n dertigtal jeugdleden. Een zeer verheugende en positieve ontwikkeling, zo vindt ook het bestuur, die een motivatie is om de extra aandacht die aan de jeugd is gegeven voort te zetten, het is immers de levensader van de vereniging. Voor de Volleybalspeeltuin, die na de vakantie doorgaat als Sportspeeltuin, hopen we ook weer op een hoop nieuwe, enthousiaste, deelnemende kinderen!

Meer vrijwilligers (gezocht)
Die positieve ontwikkeling en de aandacht die geschonken is aan het werven van vrijwilligers, heeft ook bij die laatste groep tot een stijging geleid. Niettemin zijn er nog steeds een aantal vacatures en het bestuur hoopt dan ook dat er leden of anderen zullen zijn die een handje willen toesteken.

Samenwerking tussen verenigingen
Het bezetten van bepaalde posten en het aanboren van middelen is een punt van zorg voor heel veel sportverenigingen. Vandaar ook dat afgelopen jaar een eerste stap is gezet om te kijken wat UD Weerselo en Wevo’70 voor elkaar kunnen betekenen op dit gebied. De aanleg door onze vereniging van de prachtige beachaccommodatie op het sportpark van UD was al een eerste aanzet hiertoe en de besturen van beide clubs zien mogelijkheden om de banden verder aan te halen en elkaar te versterken en te ondersteunen.

Scheidsrechters opleiden
Een ander punt wat op de vereniging afkomt, is het opleiden van scheidsrechters. Door het grote tekort aan scheidsrechters bij de bond, is Wevo’70 weer verplicht een aantal scheidsrechters te leveren op een bepaald niveau. De scheidsrechterscommissie heeft een plan gemaakt waarmee scheidsrechters worden opgeleid zodat we in de toekomst aan onze leveringsplicht kunnen voldoen. Belangrijk want wanneer we daar niet in slagen, kan het zijn dat we teams moeten terugtrekken. En dat wil niemand.

Sluitende begroting
Ander goed nieuws kwam ook van de penningmeester, Caroline Tijhuis. Zij kon melden dat Wevo’70, ondanks de zeer lastige tijden, een sluitende begroting heeft. Dat zal niettemin een punt van aandacht blijven, zeker ook voor de sponsorcommissie.

Afscheid Jiska, Hester opvolgster
Dan was er ook nog een wisseling in het bestuur. Jiska Kamphuis is gestopt met volleyballen en heeft haar taak als secretaris ook neergelegd. Caroline bedankte haar voor haar inzet met onder meer een bos bloemen. Gelukkig was Hester Snoek bereid deze taak van haar over te nemen.

 

Kampioenen!
Vanzelfsprekend werden ook de kampioenen van dit jaar in het zonnetje gezet. Dat waren Meisjes A1 en Meisjes B1. Zij kregen allemaal een attentie uitgereikt.

Beker van Verdienste: Noor Bolk
En natuurlijk was daar nog het hoogtepunt van de avond: de uitreiking van de Beker van Verdienste. Deze ging geheel terecht naar Noor Bolk, vanwege haar inzet op vele gebieden binnen Wevo’70. Een overdonderde Noor nam de beker glunderend in ontvangst.