Prachtig bedrag Vriendenloterij voor nieuw beachveld!

Op de Echelpoel, het terrein van onze voetballende plaatsgenoten van UD Weerselo, was zondagmiddag een delegatie van de Vriendenloterij op bezoek, in het kader van de Club van de Week. In hun retro VW-busje (bijna net zo retro als ons ook aanwezige Wevo’70 VW-busje) hadden ze een cheque meegenomen ter ondersteuning van de aanleg van een nieuw beachveld in Weerselo.

Bij de onthulling van het bedrag, gezamenlijk gedaan door vertegenwoordigers van UD Weerselo en Wevo’70, kwam een cheque tevoorschijn ter waarde van liefst 10.000 euro. Een prachtig en substantieel bedrag dat als ferme hoeksteen geldt voor het nieuwe beachveld.

Als Wevo’70 zijn we, na het verdwijnen van ons beachveld door de vernieuwing van het dorpscentrum, op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. We dachten die gevonden te hebben naast ’t Trefpunt. Maar daar zaten wat haken en ogen aan. En bovendien is het beleid van de gemeente aangepast in die zin dat het streven is om sportaccommodaties zoveel mogelijk breed in te zetten voor meerdere sporten. Dit gebeurt in omliggende gemeenten en plaatsen ook al. Denk aan bijvoorbeeld Fleringen waar op het vernieuwde complex van de voetbalbalvereniging ook een jeu de boules veld én beachvolleybalveld zijn aangelegd. In de geest hiervan kwamen we op bestuursniveau in gesprek met voetbalvereniging UD, die de benodigde ruimte wel direct beschikbaar had. UD wilde dan wel gelijk gaan voor een oppervlakte die ook het houden van beachsoccer mogelijk zou maken. Dat zou betekenen dat we niet één (zoals aanvankelijk gepland achter ’t Trefpunt) maar drie beachvolleybalvelden zouden moeten en kunnen realiseren.

Dit heeft ertoe geleid dat we nu samen vol inzetten op de realisatie van een volwaardige beachaccommodatie op het terrein van UD. Een prachtige maar ook zeer uitdagende stap. Want er zal nog het nodige werk verricht moeten worden om dit alles te realiseren en vooral ook, om het financieel allemaal rond te krijgen.

De bijdrage van de Vriendenloterij is daarom een prachtig begin en grote stimulans om samen met UD Weerselo verder op zoek te gaan naar financiële middelen. We willen vanaf deze plek UD alvast hartelijk danken voor hun gastvrijheid en kijken uit naar een zeer vruchtbare samenwerking op dit gebied.