Wevo wil nieuw beachvolleybalveld. Jouw stem is geld waard!

Beste Wevo-leden, vrienden, ouders, fans etc
Zoals jullie wellicht weten, hebben we een aantal jaren een beachvolleybalveld gehad bij Wevo’70. Dit Wevo’70 Kuilman Bouw Beachcourt, een initiatief van Heren 2, lag op een prachtige, beschutte plek voor het voormalige gemeentehuis. Maar door de herinrichting van het centrum van Weerselo, is het beachvolleybalveld verdwenen.En dat is doodzonde, want vele leden maakten er in de zomer gebruik van. We wisten dat dit kon/ging gebeuren en in klein comité zijn inmiddels plannen gemaakt voor een nieuw beachvolleybalveld, nog steeds midden in het dorp. Er zijn besprekingen met de gemeente gaande en die heeft haar medewerking toegezegd. Het ziet er mooi en veelbelovend uit, een aanwinst niet alleen voor Wevo’70 maar het hele dorp!!

Veel geld
Maar: een nieuw veld kost geld, veel geld. Als zaalsportvereniging moeten we elk dubbeltje omdraaien en hebben we dat geld niet zomaar paraat. Nu organiseert Rabobank Twente Oost ten behoeve van verenigingen in de regio de Rabo Clubkas Campagne. De bank heeft daarvoor in totaal € 100.000,- beschikbaar! Ook onze vereniging doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne om zo geld binnen te halen voor een nieuw beachvolleybalveld.

Hoe werkt het?
Van komende dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Wij hopen natuurlijk dat jullie, indien klant van de Rabobank, allemaal twee stemmen op Wevo’70 uitbrengen. En jullie familie en vrienden en kennissen!

Jouw stem is geld waard
Jouw stem(men) is(zijn) geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Wevo’70 ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor Wevo’70 belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. De bijdrage is cruciaal voor het ontwikkelen van ons beachvolleybalveld.

Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost.

Bedankt alvast voor jouw steun! En vraag iedereen die je kent op Wevo’70 te stemmen!!!

Namens het bestuur,

Robert Kuipers, penningmeester