Jaarvergadering: Aanwas jeugd kan nare gevolgen corona niet geheel goed maken

Een tweede vreemd seizoen op rij door corona, is niet zonder gevolgen gebleven voor onze vereniging. Hoewel Wevo’70 er sportief (met name door de goede prestaties van D1 en aanwas jongste jeugd) en financieel (dankzij begrip bij leden én trainers) nog redelijk doorkwam, zijn veel oudere leden afgehaakt als gevolg van juist die corona. En dat heeft voor komend seizoen zowel financiële als organisatorische gevolgen.

Dat was de boodschap die het bestuur had voor de leden op de jaarvergadering. Penningmeester Caroline Tijhuis-Ganzeboom schetste de situatie aan de hand van het beleidsplan dat in 2020 was gepresenteerd. Daarin werden vijf hoofddoelen omschreven: werven en behouden vrijwilligers, behoud van leden, vergroten sponsorinkomsten, groei bij de jeugd en starten met beachvolleybal.

Aanleiding om te stoppen
Door corona ging het met de eerste twee doelstellingen niet goed. “Na twee jaren waarin corona domineerde en volleyballen, zeker indoor, lastig en zelfs compleet onmogelijk werd, was dat voor met name oudere leden aanleiding om te stoppen”, aldus de penningmeester. Vooral recreanten hielden het voor gezien, deels door ouderdom maar ook vooral door (het risico van) corona, dat voor deze groep leden extra risicovol is. “En dat betekent dat ons ledental met meer dan een kwart geslonken is. Dat doet financieel en organisatorisch pijn. We hebben bij minder inkomsten wel grotendeels dezelfde kosten. Bovendien is de vijver met leden die iets kunnen doen binnen de vereniging ook kleiner geworden.”

Alle leden moeten bijdragen
En dat laatste baart het bestuur zorgen. “We kunnen de vrijwilligers die we hebben niet overvragen. Het zal betekenen dat alle leden hun steentje zullen moeten bijdragen. We doen dat liever niet op een verplichtende manier, maar dat er iets moet gebeuren, is wel duidelijk.”

De Volleybalspeeltuin is een groot succes.

Volleybalspeeltuin groot succes
Maar er was ook verheugend nieuws. De gewenste aanvulling bij de jeugd is op gang gebracht, met name dankzij de Volleybalspeeltuin voor de jongsten die een groot succes is geworden. Voor komend seizoen is bovendien geïnvesteerd in (extra) techniektraining voor de jongsten met het aantrekken van Christel Wekking voor dat doel.

Het prachtige beachcomplex wordt al druk gebruikt

Prachtig beachcomplex
En ook het opstarten van het beachvolleybal is in een stroomversnelling gekomen, het enige goede gevolg van corona, want de vereniging slaagde erin (versneld) een prachtig beachcomplex neer te leggen. Dat bovendien volledig omzoomd wordt door reclameborden, die de financiën ook een steuntje in de rug geven. Maar door eerdergenoemde redenen, kon de penningmeester toch niet om een contributieverhoging heen van 10 procent om een financieel gat in de begroting te voorkomen.

Eline Banierink nam afscheid als secretaris en kreeg een bos bloemen van bestuurslid Daniël van Broeck.

Opvolger voor secretaris
Op bestuurlijk front wordt nog naarstig gezocht naar een voorzitter, een post die al even open staat. Daarnaast nam secretaris Eline Banierink op de vergadering afscheid. “Je hebt een druk jaar achter de rug door alle wedstrijdwijzigingen en andere beslommeringen als gevolg van corona. Daarvoor en jouw inzet de jaren ervoor, willen wij jou heel hartelijk bedanken”, zei Caroline Tijhuis. Zij was opgetogen te kunnen melden dat er ook een opvolger is gevonden in de persoon van Jiska Kamphuis. Tevens werd nog even officieel afscheid genomen van Johan Koopmans, die als bestuurslid en waarnemend voorzitter jarenlang heel actief is geweest.

Johan Koopmans (links) nam al eerder afscheid als bestuurslid maar kreeg alsnog een bos bloemen van bestuurslid Daniël van Broeck.

Beker van Verdienste
De Beker van Verdienste ging dit jaar naar Elleke Bijen, iemand die zonder spelend lid te zijn toch heel veel dingen voor Wevo’70 doet, zoals onder meer het geven van trainingen en het lidmaatschap van de technische commissie. Ze kon de beker jammergenoeg zelf niet in ontvangst nemen omdat ze ziek thuis zat.