Jaarvergadering: redelijk jaar, contributieverhoging, unieke prestatie en afscheid/nieuwkomer

In de vergaderzaal van ons vertrouwde Trefpunt werd woensdagavond de jaarvergadering gehouden. Het onderstaande verslag is op persoonlijke titel, als webredacteur.

Wevo heeft een redelijk jaar achter de rug. Op sportief gebied was het niet het meest succesvolle jaar maar het kan niet altijd feest zijn. En financieel was er, na een goed vorig jaar, dit keer een klein verlies. Helaas neemt het aantal leden de laatste jaren af. Dat komt deels ook door de geringere aanwas van onderaf. Er zijn gewoon minder kinderen in Weerselo en er is meer concurrentie van voetbal. Het bestuur gaat kijken of er bijvoorbeeld weer trainingen kunnen worden verzorgd op de basisschool om kinderen op een ontspannen manier kennis te laten maken met volleybal.

Dankzij de inzet van leden voor sponsoring en legio acties zoals de mandarijnenactie, wc-papieractie, helpen bij de Megaparty en het CSI Twente, Grote Clubactie en parkeren bij Busscher hebben we het hoofd financieel boven water kunnen houden.

Toch, om het kleine verlies weg te werken, stelde het bestuur voor om na enkele jaren van rust op dat gebied (waar heel veel verenigingen in de regio stevige verhogingen hebben gedaan…) om de contributie licht te verhogen. De vergadering ging daar unaniem mee akkoord.

Ook afgelopen jaar zijn de (nieuwe) seniorleden opgeleid tot scheidsrechter. We kunnen daarom stellen dat alle seniorleden van Wevo een licentie hebben om wedstrijden te leiden. Dat is, voor zover wij weten en horen van het regiobestuur, een unieke situatie in de regio en misschien wel nationaal!! Dat is iets om serieus trots op te zijn en een voorbeeld van: vele handen maken licht werk.

Voorzitter Tom Wolt bracht ook ons Kuilman Bouw beachvolleybalveld ter sprake. We moeten op zoek naar een nieuwe plek daarvoor. Het moet wijken in het kader van de plannen voor het centrumplan. De gemeente wil daar dit jaar een begin mee maken en heeft laten weten dat het veld op 1 juli verdwenen moet zijn. De gemeente maait het gras niet meer en laat de boel verslonzen. Daarom is er door initiatiefnemers (Heren 2) nu ook geen onderhoud gepleegd aan het veld. Ze overwegen dat overigens nog wel te doen.

Voorzitter Tom Wolt liet weten dat de club in gesprek is met de gemeente over mogelijke locaties. “We waren graag in het centrum gebleven, als onderdeel van het nieuwe centrumplan. Maar dat was voor de gemeente onbespreekbaar. Daarop zijn enkele andere locaties aan de orde gekomen.” Er is een idee voor een locatie maar tijdens de vergadering meldden zich spontaan een aantal mensen die als interne werkgroep nog eens de opties gaan bespreken.

Tot teleurstelling en ook wel verbazing van de vergadering, heeft de gemeente volgens Tom laten weten geen enkele financiële bijdrage te kunnen leveren aan de verhuizing, los van het beschikbaar stellen van een speelveldje voor de aanleg. Vreemd. Want toen de jeu de boulevereniging moest verkassen, werden ze wel gefaciliteerd. En voor een vereniging die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal- en tennisclubs, geen inkomsten kan genereren uit kantine-inkomsten en daarnaast een zeer hoge post heeft aan zaalhuur, betekent dat een hele zware kluif. In omliggende gemeenten wordt hier heel anders mee omgesprongen. En voor privatisering van voetbal- en tennisaccommodaties wordt wel de knip getrokken. Een beetje scheef beleid, naar het gevoel van enkele aanwezigen.

Dan was er natuurlijk ook nog de bekendmaking van de winnaar van de (wissel)beker van verdienste. Die gaat dit jaar naar Johan Koopmans. Hoewel nog niet zo lang lid van Wevo, zet hij zich al jaren op meerdere terreinen in. Hij is bijvoorbeeld ledenadministrateur, trainde recreanten en was meer recent actief voor de jeugd. Naast eeuwige roem was er ook een bos bloemen voor zijn vrouw.

 

Op de vergadering werd ook op passende wijze afscheid genomen van Anja Pots als bestuurslid technische zaken. Zij heeft bijna een decennium, ook op andere gebieden als bijvoorbeeld arbitrage, wedstrijden en contacten met de bond, enorm veel tijd en energie in de club gestoken. Haar tomeloze energie en niet aflatende positieve benadering heeft onze vereniging veel goeds gebracht. Gelukkig is er met Wendy Kok-Ter Horst een al even enthousiaste opvolger gevonden en gepresenteerd. 

Dan nog even dit. De opkomst was dit jaar, zacht gezegd, nogal magertjes. Gelukkig was het kampioensteam van de jeugd nog even gebleven na het wel weer geslaagde ouder/kind toernooi en de jaarvergadering van de jeugd. Ik vind het jammer om te moeten constateren dat de opkomst zo laag is. De jaarvergadering is toch dé gelegenheid om mee te praten over zaken die onze vereniging bezig houden. En als je daar geen behoefte aan hebt, is aanwezig zijn toch een teken van betrokkenheid bij de club en de vele mensen die wekelijks als bestuur, commissieleden, trainers, coaches en vrijwilligers het mogelijk maken dat iedereen zijn balletje kan slaan.

Een van de aanwezigen noemde als mogelijke reden voor de afwezigen dat die wellicht denken dat ze op die jaarvergadering gevraagd worden om iets te doen voor de vereniging.

Ik begreep die opmerking. Maar als er mensen zijn die zo denken: dat is dus onzin. Ja, er wordt wellicht aangehaald dat er links en rechts nog wel een paar taken te vervullen zijn. En dat je je gerust voor een taakje mag melden. Maar het is onzin en zonde om om die reden weg te blijven. Als je iets niet wilt of kunt doen, dan zal niemand je verplichten. In de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af, wordt terug en vooruit gekeken, kun je je afkeuring laten klinken of je waardering laten blijken, kun je meepraten en meedenken over hoe we verder komen met onze mooie vereniging of gewoon luisteren, onder het genot van een drankje. Gratis, dat ook nog!

René Banierink